Nabízíme následující vyšetření


Kromě základního klinického vyšetření (včetně měření krevního tlaku, zraku, barvocitu, sluchu a BMI) provádíme i níže uvedená vyšetření. 

POCT vyšetření

K analýze testů in vitro dochází přímo v místě, kde je pacient

  • Glykemie - k určení diagnózy a účinnosti léčby diabetu
  • Moč pentaphanem - vyšetření funkce močových cest a ledvin, orientační vyšetření celkového metabolismu
  • INR - kontrola správného nasazení Warfarinu
  • Glykovaný hemoglobin - kontrola účinnosti léčby diabetu
  • CRP - k určení závažnosti bakteriálního zánětu


Vyšetření srdce a cév

Provádíme také následující vyšetření kardiovaskulárního aparátu

  • EKG - k určení srdečního rytmu a prokrvení srdečního svalu
  • Holter TK - 24 hodinové monitorování krevního tlaku
  • ABI - orientační cévní vyšetření k ověření správného prokrvení dolních končetin

Dále zajišťujeme a provádíme odběry krve a biologického materiálu k podrobnému vyšetření v laboratoři - spolupracujeme s laboratořemi SynLab, Spadia a Omnilab.


Péče o ležící nemocné pacienty

DOMÁCÍ PÉČE HANA BLAŽKOVÁ
tel: +420 241 910 038
mobil: +420 775 575 530
email: hb-dp@seznam.cz
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami