O nás

MUDr. Ivana Vyhnánková 


 • absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992),
 • specializovaná odbornost v oboru praktického lékařství pro dospělé (2006),
 • specializovaná odbornost v oboru diabetologie (2009),
 • specializovaná odbornost v oboru vnitřní lékařství (2009),
 • postgraduální kurz v obezitologii (2005),
 • od 1992 do 2021 lékařka Interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice,
 • praxe v odborných ambulancích, pohotovostních službách, JIP interních klinik.
Členka diabetologické společnosti ČSL JEP.
Členka internistické společnosti ČSL JEP.
Členka České lékařské společnosti pro obezitologii a Evropské lékařské společnosti pro obezitologii.
Členka Společnosti všeobecného lékařství.

Martina Písařová


 • aktuálně zdravotní sestra společnosti Praktik Průhonice,
 • absolventka Střední zdravotnické školy v Praze.

Dřívější pracovní pozice:

 • FN Bulovka - gynekologické, infekční a urologické oddělení,
 • zdravotní sestra a gerontologická poradkyně v domově pro seniory.