O nás

MUDr. Ivana Vyhnánková 


 • absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992),
 • specializovaná odbornost v oboru praktického lékařství pro dospělé (2006),
 • specializovaná odbornost v oboru diabetologie (2009),
 • specializovaná odbornost v oboru vnitřní lékařství (2009),
 • postgraduální kurz v obezitologii (2005),
 • od 1992 do 2021 lékařka Interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice,
 • praxe v odborných ambulancích, pohotovostních službách, JIP interních klinik.
Členka diabetologické společnosti ČSL JEP.
Členka internistické společnosti ČSL JEP.
Členka České lékařské společnosti pro obezitologii a Evropské lékařské společnosti pro obezitologii.
Členka Společnosti všeobecného lékařství.

MUDr. Zuzana Kosková, Ph.D. 

 • absolventka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1985),
 • atestace v oboru všeobecné lékařství (1988),
 • do roku 1992 závodní lékařka IPS a Motorlet,
 • od roku 1992 soukromá praxe v oboru všeobecné praktické lékařství (1992-2005 Praha 5, od 2005 Průhonice).

Akreditace ministerstva zdravotnictví pro funkci školitele v oboru všeobecné praktické lékařství, odborná způsobilost rozšířena o péči o diabetiky 2. typu.

Spoluzakladatelka a členka Komise ministerstva zdravotnictví pro včasný záchyt nádorů prsu.

Členka výboru Společnosti všeobecného lékařství.

Garantka, autorka a spoluautorka Doporučených postupů pro všeobecné praktické lékaře.

Opakovaná aktivní (přednášky, workshopy, postery) účast na tuzemských a mezinárodních konferencích všeobecného praktického/ rodinného lékařství.


Martina Písařová


 • aktuálně zdravotní sestra společnosti Praktik Průhonice,
 • absolventka Střední zdravotnické školy v Praze.

Dřívější pracovní pozice:

 • FN Bulovka - gynekologické, infekční a urologické oddělení,
 • zdravotní sestra a gerontologická poradkyně v domově pro seniory.