Objednání

Pro zkrácení čekací doby doporučujeme využít objednání předem.ON-LINE OBJEDNÁNÍ

Pro pacienty, kteří mají ve zdravotnické dokumentaci uvedenou
e-mailovou adresu


Pro pacienty, kteří mají ve zdravotnické dokumentaci uvedené telefonní číslo


Pro pacienty, kteří nemají ve zdravotnické dokumentaci uvedené žádné kontaktní údajeTELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ

+420 724 719 034 


OBJEDNÁNÍ E-MAILEM

praktikpruhonice@gmail.com