VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Ivana Vyhnánková

Praktický lékař, internista, diabetolog, obezitolog

Absolventka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992),

 • Specializovaná odbornost v oboru praktického lékařství pro dospělé (2006).
 • Specializovaná odbornost v oboru diabetologie (2009),
 • Specializovaná odbornost v oboru vnitřní lékařství (2009).
 • Postgraduální kurz v obezitologii (2005),
 • Od 1992 do 2021 lékařka Interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
 • Praxe v odborných interních, diabetologických, angiologických ambulancích s ultrazvukovým vyšetřením cév, pohotovostních službách, včetně služeb  na JIP interních klinik.
 • Členka diabetologické společnosti ČSL JEP.
 • Členka internistické společnosti ČSL JEP.
 • Členka České lékařské společnosti pro obezitologii a Evropské lékařské společnosti pro obezitologii.
 • Členka Společnosti všeobecného lékařství.


Martina Písařová

Zdravotní sestra

Absolventka Střední zdravotnické školy v Praze.


 • FN Bulovka - gynekologické, infekční a urologické oddělení,
 • Zdravotní sestra a gerontologická poradkyně v domově pro seniory.